ADRESY:

Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Mickiewicza
ul. Lubelska 36
21-100 Lubartów
e-mail: lubi36@op.pl

Oddział Dla Dorosłych
ul. Lubelska 36
(0-81) 855-37-69 (Dyrektor, Biuro)
(0-81) 855-22-35 (Wypożyczalnia, Czytelnia)
czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.30 - 18.00,
środa: 10.00 - 15.00, sobota: 10.00 - 15.00

Filia Nr 1
ul. 3 Maja 24a
(0-81) 855-28-16
e-mail: mbplub@o2.pl
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00 - 18.00,
środa: 10.00 - 15.00

Filia Nr 2
ul. 1 Maja 66/74
(0-81) 855-37-13
e-mail: mbplub2@o2.pl
czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10:00 - 18.00,
środa: 10.00 - 15.00

KADRA:

Administracja:
mgr Adam Banucha - dyrektor
Zbigniew Kostyła - księgowy
Teresa Kowalik - sekretariat

Oddział dla Dorosłych:
Andrzej Rybak - kierownik
Barbara Bandura - starszy bibliotekarz
Barbara Mazurek - starszy bibliotekarz
Zuzanna Kaczorowska - kustosz
Dorota Rybak - starszy bibliotekarz
Przemysław Warszawski - autor naszej strony internetowej
Filia Nr 1
Hanna Pytka - kierownik
Bożena Burek - starszy bibliotekarz
Wiesława Iwan - starszy bibliotekarz

Filia Nr 2
Grażyna Tomasiak - kierownik
Ewa Myka - starszy bibliotekarz
Anna Wróblewska - starszy bibliotekarz

Pracownicy obsługi
Piotr Kaszuba
Jan Polak
Maria Polak
Stanisława Puchacz