Kompleksowy remont Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza przy ulicy Lubelskiej 36

Drukuj
Budynek biblioteki przy ul. Lubelskiej 36 poddany zostanie kompleksowemu remontowi. Stanie się tak za sprawą projektu do Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+Infrastruktura bibliotek”, który został w czerwcu b.r. pozytywnie rozpatrzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a realizowany jest przez Instytut Książki w Krakowie. Już 9 września br. rozpoczną się prace remontowe, które potrwają do końca września przyszłego roku. Swoim zakresem obejmą docieplenie ścian, wymianę okien i drzwi, remont dachu, wszystkich instalacji, placu, ogrodzenia, bramy wjazdowej i przebudowę ścian wewnętrzych. Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych, podobnie jak filie. Budynek biblioteki, którego właścicielem jest Urząd Miasta, po raz pierwszy od jego wybudowania w 1962 r. zostanie tak gruntownie odnowiony i, co należy zaznaczyć, przy skromnym wkładzie własnym. Możliwość taka zaistniała dzięki współpracy władz miasta i biblioteki. W  2011 r., w pierwszej fazie prac przygotowawczych, biblioteka opracowała „Audyt energetyczny”, następnie w 2012 r. Urząd Miasta wykonał „Dokumentację techniczną”. Wspólnym wysiłkiem przygotowano projekt, który już praktycznie wchodzi w etap  realizacji z pożytkiem dla wszystkich: czytelników, osób korzystających z bezpłatnego dostępu do Internetu, dla korzystających z nauki języka angielskiego i niemieckiego w ramach zajęć Klubu Dyskusyjnego MultiLanguage Team, członków Hobby Klubu Rękodzieła Artystycznego, uczestników imprez kulturalno-literackich, jakie organizujemy w naszej bibliotece.
Pieniądze zabezpieczone w tegorocznym budżecie Urzędu Miasta na wymianę stolarki okiennej w bibliotece, posłużyły w projekcie jako wkład własny wynoszący 25% kosztów zadania. Środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pokrywają 75% kosztów. W wyniku  uzgodnień pomiędzy Burmistrzem Miasta Lubartów Januszem Bodziackim i  dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie Adamem Banuchą projekt rozpisany został na dwa lata, aby zaplanować pozostały do realizacji udział własny w budżecie następnego roku. W sumie dzięki dotacji z ministerialnego programu będzie możliwy kompleksowy remont z wyposażeniem. Program Biblioteka+ ma też swoje oczekiwania. W wyniku jego realizacji biblioteka musi spełniać wymagania, które obejmują m.in. działalność skierowaną do dzieci, młodzieży i seniorów, ale nie może dzielić się dysponowanymi pomieszczeniami z innymi. Zadaniem może być objęty obiekt, w którym biblioteka będzie prowadziła działalność statutową, w wyniku czego żadna jego część nie będzie mogła być wynajęta innym podmiotom przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia zadania. Urząd Miasta jako właściciel nieruchomości przez 5 lat nie  może przeznaczyć wyremontowanego obiektu na inne cele.    
Plan prac remontowych został tak przygotowany, aby biblioteka mogła możliwie jak najdłużej prowadzić swoją działalność. W najbliższym czasie prace obejmą zatem roboty termomodernizacyjne i nie będą one w większym zakresie zakłócać prowadzonej działalności statutowej. Pewne ograniczenia funkcjonowania czytelni, a później wypożyczalni nastąpią w okresie zimowym i wiosennym przyszłego roku, o czym będziemy informować czytelników na bieżąco.