Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza w Lubartowie

SBP w Lubartowie

Email Drukuj PDF

Historia Lubartowskiego Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Lubartowie działa 50 lat. Pierwsze informacje o jego istnieniu pochodzą z roku 1960 - lista członków obejmowała bibliotekarzy Powiatoweji Miejskiej Biblioteki Publicznej, bibliotek publicznych terenowych oraz bibliotek szkolnych, a także pracowników biblioteki pedagogicznej w Lubartowie. Pierwsza lista członków z 1960 r. liczyła 18 osób.

Do maja 1963 r. członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na terenie Powiatu Lubartowskiego stanowili grupę SBP. Na wniosek Zarządu Okręgu, 20 maja 1963 r. powołano Oddział Powiatowy i wybrano władze w składzie:
- przewodnicząca - Zofia Romańska, kier.Oddziału Miejskiego PiMBP
- zastępca przew. - Jan Smolarz, kier.PiMBP
- sekretarz - Konstanty Małyska, kier.Biblioteki Pedagog.
- skarbnik - Krystyna Majcher, kier.GBP w Firleju
- gospodarz - Franciszek Lewacki, kier.MBP w Ostrowie Lubelskim.

Przy Oddziale działała także Komisja Rewizyjna i dwie sekcje: kulturalno-oświatowa i kontaktów międzybibliotecznych. W 1962 r.  zorganizowano po raz pierwszy "Dzień Biblioteki", kiedy odbyło się m.in. otwarcie gromadzkiej biblioteki w Tarle, turniej powiatowy w Kamionce kończący konkurs regionalistyczno-czytelniczy p.h. Lubartów i Ziemia Lubartowska oraz spotkanie z Mirosławą Knorr, dziennikarką lubelską.

W następnym roku /20 maja/ zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami bibliotek szkolnych Pow. Lubartowskiego z udziałem inspektorów szkolnych, którego celem była dyskusja o możliwościach współpracy bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych.

Zarząd Oddziału organizował każdego roku spotkania, wycieczki bądź imprezy, a także spotykał się z władzami powiatowymi przedkładając potrzeby i problemy bibliotekarzy i bibliotek, m.in. upominał się o regulację uposażeń bibliotekarzy. Inicjatywą Zarządu SBP było opracowanie powiatowej kroniki bibliotecznej. Ważnym i ciągle aktualnym zadaniem Stowarzyszenia było i jest pozyskiwanie nowych członków. Ich ilość stanowi ponad 80% zatrudnionych bibliotekarzy w bibliotekach publicznych powiatu.

Stan liczbowy członków zmieniał się wraz ze zmianami kadrowymi jednak pozyskiwanie nowych członków spośród bibliotekarzy zawsze służy integracji. Aktywna praca Oddziału Powiatowego SBP w Lubartowie była możliwa w owym czasie ze względu na dobrą współpracę z PiMBP. Plany pracy SBP uwzględniały aktualne potrzeby bibliotekarzy oraz były częścią składową rocznego planu pracy PiMBP. Ponadto Zarząd Okręgu w Lublinie dofinansowywał
działalność Stowarzyszenia, co znacznie pomagało w realizacji planowanych przedsięwzięć.

W związku z likwidacją powiatów w 1975 r. zawieszono działalność Oddziału Powiatowego SBP. Powołanie Koła SBP nastąpiło 28.10. 1976 r. z chwilą ukazania się nowego statutu SBP.

W czasie działalności organizowano wycieczki szkoleniowo-turystyczne, organizowano wiele prelekcji, przeglądów i odczytów. Ponadto członkowie SBP spotykali się z  pisarzami, aktorami, dziennikarzami oraz innymi ciekawymi i interesującymi ludźmi. Wiele spotkań tego typu odbyło się z inicjatywy SBP dla czytelników w terenie. Organizowano wielokrotnie przeglądy wydawnictw bibliotekarskich i regionalnych, wystawy. SBP było inicjatorem kilku spotkań organizowanych z bibliotekarzami szkolnymi w Lubartowie. Spotkania okazały się potrzebne i stały się początkiem dobrej i systematycznej w owym czasie współpracy szkół z Biblioteką Miejską. Członkowie Koła w różnym stopniu włączali się w akcje i obchody.  

Organizujemy corocznie "Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek" wspólnie z Powiatową Biblioteką Publiczną w Lubartowie. W latach osiemdziesiątych wprowadziliśmy do działalności Koła uroczyste pożegnanie członków SBP odchodzących na emeryturę oraz obchody jubileuszy pracy bibliotekarskiej osób pracujących w zawodzie 20 i więcej lat.

Od 1993 r. Lubartowskie Koło utrzymuje się w całości ze składek członkowskich.

W 2010 r. Koło SBP organizować będzie uroczysty "Powiatowy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek" w związku z 50. rocznicą istnienia i działalności na  terenie Ziemi Lubartowskiej. Zaplanowano m.in. wydanie okolicznościowej publikacji pt. „Bibliotekarze Ziemi Lubartowskiej”.

Nazwiska osób, które w zarządzie Lubartowskiego Kola SBP pełniły bądź pełnią określone funkcje:

przewodniczący – Z. Romańska, Fr. Lewacki, B. Sienkiewicz, H. Baturo, U. Sławecka, K. Choduń, H. Jednacz, H. Bronisz, A. Rybak

z-ca przewodniczącego – J. Smolarz, H. Jednacz, K. Choduń, Z. Skomorowska, H. Baturo, J. Kruczek

sekretarz – K. Małyska, A. Furs, H. Bronisz, H. Charlińska, H. Pytka, A. E. Kozak, A. Mitura

skarbnik – K. Majcher, B. Mazurek, G. Tomasiak.

Opracowano na podst. dokumentacji archiwalnej

 

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Academica

Usługi dla biblioteki dostarcza

Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek”

PITax.pl Łatwe Podatki.


Bezpieczny Internet w bibliotece

Partnerzy

Miasto Lubartów Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich